Välkommen till Estancia

Tel: +46 (0)371 333 50

Kvalitetspolicy Vi säljer och tillhandahåller produkter inom heminredning. Vi arbetar för ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder. I detta samarbete är vårt mål att vi ska vara lyhörda för kunders och andra intressenters önskemål, behov och krav. Våra tjänster ska kännetecknas av hög servicegrad. Detta uppnår vi genom att:

• Erbjuda fantastisk service så att kunden alltid känner sig välkommen och nöjd där målet är att få återkommande kunder.

• Leverera produkter som överträffar kundens förväntningar. • Arbeta proaktivt genom att identifiera risker och möjligheter som kan uppkomma i vår verksamhet.

• Leda, engagera och motivera alla medarbetare så att de blir delaktiga i organisationens utveckling och framdrift.

• Vidta åtgärder för att ständigt förebygga fel och mänskliga misstag samt leverera i rätt tid.

• Arbeta med att optimera och förbättra våra processer för att bli effektivare och minska våra kostnader.

Med ovanstående anser vi att vi ständigt kan förbättra vårt arbetssätt för att i framtiden fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner.